Tack för ditt stöd!

Tack för att du väljer att handla via Labbehjärtats webshop!
Genom det stödjer du också vår verksamhet med att kunna erbjuda bidragshjälp till sjukvård av hund när hundägaren hamnat i ekonomiskt krisläge.